Problematika působnosti prevence ve srovnávání

Numer naboru: 11_16_009

Tytuł naboru: Nabór w ramach Funduszu mikroprojektów Praděd

Tytuł projektu: Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle porównawczym /Problematika působnosti prevence
ve srovnávání/

Projekt pt. Problematyka kompetencji profilaktycznych na tle porównawczym będzie skupiał się na kilku
problemach szczegółowych:

1. Jaki model działań profilaktycznych funkcjonuje w Polsce i w Czechach w ujęciu teoretycznym? (Działania warsztaty,
publikacja i konferencja)
2. Jakie kompetencje profilaktyczne posiadają studenci z Polski i Czech? (Wspólne badania i raport).
3. Czy możliwy jest wypracowany wspólny (polsko-czeski) model oddziaływań profilaktycznych? (Konferencja i publikacja).