Problematika působnosti prevence ve srovnávání

Badania wśród Studentów z Czech

Badania wśród Studentów z Czech zostały zakończone. Badania zostały przeprowadzone w Havirzowie, Ostrawie i Ołomuńcu. Po oracowaniu wyniki zostaną unieszczone na stronie.