Problematika působnosti prevence ve srovnávání

O projekcie znowu w Radiu Opole

Dziś znów w Radiu Opole Pan Marcin Oleksiuk /Kierownik Wydziału Projektów/ opowiadał o naszym projekcie, a także raporcie z badań.