Problematika působnosti prevence ve srovnávání

Działania

1. Wspólne warsztaty w Havirzowie: celem warsztatów było wypracowanie wspólnych
założeń metodologicznych do badań wśród Studentów.

 

2. Badania wśród Studentów z Polski i Czech.

Narzędzia do badań po stronie polskiej:

Kwestionariusz Kompetencji Profilaktycznych (PL)

Narzędzia do badań po stronie czeskiej:

Kwestionariusz Kompetencji Profilaktycznych (CZ)

Wyniki badań wśród Studentów z Polski – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu:

Wyniki badań (PL)

Wyniki badań (CZ)

 

3. Raport z badań

Raport z badań PL

Raport z badań CZ

 

4. Publikacja naukowa

Jasiński Zenon – Uwarunkowania profilaktyki w Polsce_PL

Jasiński Zenon – Uwarunkowania profilaktyki w Polsce CZ

Czepczarz Jarosław – Edukacja zdrowotna w polskich szkołach PL

Czepczarz Jarosław – Edukacja zdrowotna w polskich szkołach CZ

Nowak Zenona – Antropologiczne podstawy profilaktyki PL

Nowak Zenona – Antropologiczne podstawy profilaktyki_CZ

Hanulewicz Mirosław – Strategie oddziaływań profilaktycznych i skuteczność profilaktyki PL

Hanulewicz Mirosław – Strategie oddziaływań profilaktycznych i skuteczność profilaktyki CZ

Marie Macková – Preventivní kompetence u studentů pedagogických škol CZ

Marie Macková – Preventivní kompetence u studentů pedagogických škol PL

Sławomir Śliwa – Kompetencje profilaktyczne studentów polskich PL

Sławomir Śliwa – Kompetencje profilaktyczne studentów polskich CZ

Rudolf Macek, Šárka Ulčáková – Návrh změn koncepce vyššího odborného vzdělávání předškolní a mimoškolní pedagogiky CZ

Rudolf Macek, Šárka Ulčáková – Návrh změn koncepce vyššího odborného vzdělávání předškolní a mimoškolní pedagogiky PL

Martin Cernek, Rudolf Macek – Odborné vzdělávání dětských sester v České republice CZ

Martin Cernek, Rudolf Macek – Odborné vzdělávání dětských sester v České republice PL

Zlata Ondrušová, Michal Oláh – VÝVOJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V ZÁVISLOSTI OD ROZVOJA SPOLOČENSKÝCH VIED CZ

Zlata Ondrušová, Michal Oláh – VÝVOJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V ZÁVISLOSTI OD ROZVOJA SPOLOČENSKÝCH VIED PL

Christiana Kliková, Boris Navrátil – JE ČESKO SOCIÁLNÍM STÁTEM? CZ

Christiana Kliková, Boris Navrátil – JE ČESKO SOCIÁLNÍM STÁTEM? PL