Problematika působnosti prevence ve srovnávání

O projekcie w Radiu Opole

Dziś koordynator projektu dr Sławomir Śliwa opowiadał o realizacji projektu w Radiu Opole

Radio Opole